Altena Road Runners
Altena Road Runners
Altena Road Runners
Altena Road Runners
Altena Road Runners
Altena Road Runners

     Sponsor Jakko Sport

Lokaalbelang wil Altena Road Runners niet langer meer laten wachten ! 

Als het aan Lokaalbelang ligt moet het besluit tot realisatie van een nieuwe atletiekbaan niet uitgesteld worden tot na 2019. Dinsdag 29 november komt in de commissie Inwoners een voorstel op tafel, waarin de drie colleges van de fusie gemeentes willen dat de mogelijkheden tot realisatie onderzocht moeten worden, maar vervolgens de besluitvorming tot aanleg over te laten aan de nieuwe Raad van de Gemeente Altena. 

Lokaalbelang is bij monde van Philip den Haan en Henk Bouman niet voornemens om zich aan dit voorstel te conformeren. Snel onderzoek is prima, maar volgens beide heren is de noodzaak voor aanleg van een atletiekbaan al langer aangetoond voor deze bloeiende vereniging. Niemand kan nog ontkennen dat er een grote behoefte is aan een lokale atletiekbaan. De meest ideale locatie lijkt aanleg bij het Altena College, waarbij dan meteen het onderwijs betrokken wordt. Over en weer wordt gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten. Er ligt een gedetailleerd plan klaar en tussen school en vereniging zijn al vergaande en positieve contacten geweest. Altena Road Runners (ARR) voorzitter Cor van de Heuvel is erg blij met het initiatief van Lokaalbelang. 

Lokaalbelang gaat niet alleen binnen de eigen gemeenteraad in Werkendam maar ook bij de andere 2 fusiegemeenten; Woudrichem en Aalburg, op zoek naar draagvlak om in 2017 deze plannen te gaan uitvoeren. Het is al duidelijk dat ook Gemeentenbelangen en Ideaalburg niet willen wachten tot na 2019. Lokaalbelang snapt gelet op alle fusiesporen dat dit initiatief een hobbel is die genomen moet worden, maar waar een wil is, is een weg. Onze (nieuwe) gemeente Altena verdient snel een nieuwe atletiekbaan, een win-win situatie is op vele fronten aanwezig. Ook gelet op de financiën die er mee gemoeid zijn, is vervroegd investeren volgens Lokaalbelang een zeer verantwoorde keuze.

(bovenstaande tekst betreft een bericht dat verschenen is in het AD d.d. 26-11-2016)

Ook Progressief Altena vraagt om een Atletiekbaan bij Sleeuwijk!

 

Copyright Altena Road Runners © 2019. All Rights Reserved.